สารคดี เทพนิยายจากป่า ตอนที่ 8 และ 9

วันที่ฉาย : 28/02/20

เวลาฉาย : 20.00น. - 21.00น.

ติดตามวิถีชีวิตของลีเมอร์ และฝูงลิงบาบูน การย้ายที่อยู่ถิ่นฐาน และสัตว์เหล่านี้กินอาหารคล้ายมนุษย์อย่างเราได้ในสารคดี เทพนิยายจากป่า ตอนที่ 8 และ 9