สารคดี สิงโตตัวสุดท้าย

วันที่ฉาย : 27/03/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

ติดตามการดำรงชีวิตของนางสิงโตตัวสุดท้ายในที่ราบลิววา การที่มันต้องอยู่เพียงลำพังทำให้การล่าและการปกป้องอาณาเขตของมันยากลำบากกว่าสิงโตที่ออกล่าร่วมกับฝูง นางสิงโตจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไร