สารคดี สัตวแพทย์ผจญภัย ตอนที่ 2

วันที่ฉาย : 31/03/20

เวลาฉาย : 19.00 น. - 20.00 น.

การทำงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดูแลสัตว์ งานแรกของพวกเขาคือการดูแลสุนัขที่ขาดแคลนอาหารและป่วยหนัก พวกเขาจึงต้องช่วยกันฟื้นฟูสภาพร่างกายของเหล่าสัตว์สี่ขาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน