สารคดี ฉายรังสีโลก

วันที่ฉาย : 06/03/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.

เราทุกคนอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ แต่เรารู้เรื่องของโลกทรงกลมนี้มากแต่ไหนกัน การกำเนิด การดับ มหันตภัย พื้นที่น้ำทะเล พื้นที่แห้งแล้ง โลกโคจรอย่างไร?