เรื่องย่อสารคดีสำรวจโลก ตอน Africa’s Hidden Kingdoms: Drakensberg Barriers of Spears ออกอากาศวันที่ 28 มกราคม เวลา 2 ทุ่ม ช่อง 55 สำรวจโลก HD ที่ Good TV

เรื่องย่อสารคดีสำรวจโลก ตอน Africa’s Hidden Kingdoms: Drakensberg Barriers of Spears ออกอากาศวันที่ 28 มกราคม เวลา 2 ทุ่ม ช่อง 55 สำรวจโลก HD ที่ Good TV