สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564 
ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu