เรื่องย่อสารคดีสำรวจโลก ตอน World’s Worst Venoms  ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 2 ทุ่ม ช่อง 55 สำรวจโลก HD ที่ Good TV

เรื่องย่อสารคดีสำรวจโลก ตอน World’s Worst Venoms  ออกอากาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 2 ทุ่ม ช่อง 55 สำรวจโลก HD ที่ Good TV