K204 - Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

หลังจากอัพเดท OTA เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบการรับชม หากช่องรายการมาไม่ครบ หรือไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
Line @goodtv
โทร 02 026 3399