ACCELERATION

วันที่ฉาย : 16/03/20

เวลาฉาย : 20:00:00

รีรัน : 17/03/20 (12:40), 19/03/20 (00:45), 20/03/20 (06:55)

หลังจากที่เธอหักหลังหัวหน้าโจรที่ชั่วร้าย เธอถูกบังคับให้เข้าร่วมในการกำจัดศัตรูที่วางแผนไว้หรือเลือกเสี่ยงการสูญเสียลูกชายของเธอตลอดไป