AMERICAN WRESTLER: THE WIZARD

วันที่ฉาย : 01/03/20

เวลาฉาย : 12:10

เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเด็กน้อยจาก อิหร่าน ที่ต้องหนีออกจากประเทศมาที่อเมริกาเพื่อความอยู่รอด แต่ว่าในตอนนั้น อเมริกา กับ อิหร่าน ไม่ถูกกันเอามากๆ จึงทำให้คน อิหร่าน ไม่เป็นที่ยอมรับและโดนขับไล่ออกจากประเทศไป