ARE WE DONE YET?

Date : 27/01/20
Time : 19.00 น.

เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูก ๆ ทั้ง 2 คน นิค (ไอซ์ คิวบ์) และ ซูซาน (นีอา ลอง) คู่สามีภรรยาจึงตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่แถบชานเมือง แต่ความฝันของพวกเขาก็ต้องพังครืน เมื่อต้องมาเจอะเจอผู้รับเหมาก่อสร้างจอมเจ้าเล่ห์ กลับบ้านเก่าก็ไม่ได้ บ้านใหม่ก็ไม่มี นี่ใช่ไหม… ชีวิตที่ดีกว่าของครอบครัว