BRAVEHEART

วันที่ฉาย : 02/03/20

เวลาฉาย : 09:50

รีรัน : 04/03/20 (16:30), 05/03/20 (03:45)

การต่อสู้รบอย่างเหี้ยมหาญ เพื่อเอกราชของสก็อตแลนด์ ในศตวรรษที่ 13 เมื่อภรรยาของ วิลเลี่ยม วอลเล ถูกทำร้ายและฆ่าโดยเหล่าทหารอังกฤษ การแก้แค้นเพื่อเธอได้สานต่อไปสู่การต่อสู้ เรียกร้องอิสรภาพเพื่อประเทศชาติของเขา เรื่องราวความกล้าหาญของวอลเลซ ดลใจให้สามัญชนชาวสก็อตทุกคน จับอาวุธขึ้นต่อต้านอังกฤษ จนบังเกิดสงครามที่ลือเลี่ยงอีกครั้งในประวัติศาสตร์