CAN YOU EVER FORGIVE ME?

วันที่ฉาย : 22/03/20

เวลาฉาย : 04:05

รีรัน : 24/03/20 (16:10)

เรื่องราวของ  Lee Israel  ในขณะที่เธอต้องเผชิญหน้ากับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในหน้าที่การงานของเธอ ผ่านการชักนำจากเพื่อนสนิท Jack (Richard E. Grant) ผู้ทำให้เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงงานเขียนที่เคยเป็นดั่งงานศิลปะให้กลายเป็นเพียงเรื่องโกหกหลอกลวง เส้นทางอาชีพที่โรยด้วยกลีบกุหลาบของเธอกลับกลายเป็นขวากหนามที่จะคอยทิ่มแทงทำร้ายเธอ