CHARLOTTE’S WEB

วันที่ฉาย : 06/03/20

เวลาฉาย : 19:00

รีรัน : 07/03/20 (14:15), 08/03/20 (06:15), 11/03/20 (20:45), 12/03/20 (17:20), 23/03/20 (19:00), 24/03/20 (14:05), 25/03/20 (10:40), 28/03/20 (07:45), 29/03/20 (17:20)

เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมชื่อ ชาร์ล็อต ช่วยชีวิตลูกหมูชื่อ วิลเบอร์ ที่ถูกเลี้ยงเพื่อนำมาฆ่าเป็นอาหาร โดยการชักใยสะกดเป็นตัวอักษร เพื่อให้วิลเบอร์ได้เป็นหมูที่มีความพิเศษไม่เหมือนหมูตัวอื่น และรอดพ้นจากการถูกฆ่าในที่สุด