DEAD ON ARRIVAL

Date : 12/12/19
Time : 03.55 น.
Re-run : (14/12/19 : 23.15 น.), (16/12/19 : 08.25 น.)

เซลล์ขายยาคนหนึ่งต้องเผจิญวิกฤตเลวร้าย เมื่อเขาต้องไปเยี่ยมชมเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อทำธุรกิจและได้ตกไปอยู่ในด้านมืดของโลกที่เต็มไปด้วยการคอรัปชั่นและการฆาตกรรมตลอด 24 ชั่วโมง  เขาจึงต้องหาทางเอาตัวรอด หลบหนีตายจากเมืองที่จะคอยขย้ำเขาชั่วทุกขณะ