DEAD TRIGGER: UNKILLED

Date : 09/01/20
Time : 21.00 น.

จากเรื่องระทึกขวัญสู่ภาพยนตร์แห่งปีกับการเอาชีวิตรออดจากพวกซอมบี้ เรื่องราวของหน่วยฝึกจู่โจมกลุ่มหนึ่ง ที่มีภารกิจที่จะต้องทำท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลก