DEAD TRIGGER: UNKILLED

Date : 01/12/19
Time : 14.50 น.
Re-run : (03/12/19 : 09.55 น.)

จากเรื่องระทึกขวัญสู่ภาพยนตร์แห่งปีกับการเอาชีวิตรออดจากพวกซอมบี้ เรื่องราวของหน่วยฝึกจู่โจมกลุ่มหนึ่ง ที่มีภารกิจที่จะต้องทำท่ามกลางฝูงซอมบี้ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลก