DISTORTED

Date : 26/02/20

Time : 21.00 น.

                เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ภรรยาถูกคุกคามด้วยโรคร้าย แต่กลับกลายเป็นว่าระหว่างการรักษาเธอถูกทำการทดลองบางอย่างจนทำให้คนรอบข้างของเธอนั้นมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย จึงทำให้สามีต้องค้นหาความจริงและหยุดยั้งแผนการนี้ให้ได้