DISTORTED

วันที่ฉาย : 03/03/20

เวลาฉาย : 03:20

รีรัน : 03/03/20 (12:45), 13/03/20 (16:00), 15/03/20 (01:50), 16/03/20 (12:50), 17/03/20 (22:45), 18/03/20 (08:40), 19/03/20 (05:45)

เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่นางเอกในเรื่องถูกคุกคามด้วยโรคร้าย แต่กลับกลายเป็นว่าระหว่างการรักษาเธอถูกทำการทดลองบางอย่างจนทำให้คนรอบข้างของเธอนั้นมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย จึงทำให้พระเอกในเรื่องต้องค้นหาความจริงและหยุดยั้งแผนการนี้ให้ได้