GHOSTBUSTERS (1984)

วันที่ฉาย : 01/03/20

เวลาฉาย : 08:00

รีรัน : 02/03/20 (10:45)

เมื่อภูติผีปิศาจสารพัดมาสิงสู่อยู่เต็มมหานครนิวยอร์ก ก็เป็นหน้าที่ของศาสตราจารย์ด้านปรจิตวิทยา 3 คน ซึ่งรวมตัวกันเป็นมือปราบผี ที่จะต้องกำจัดผีออกไปจากเมืองนี้