GUARDIANS OF THE GALAXY

Date : 02/12/19
Time : 17.55 น.
Re-run : (04/12/19 : 13.45 น.), 
(05/12/19 : 08.20 น.)

กล่าวถึงอาชญากรชื่อดังได้ไปขโมย Orb มาจากวิหารโบราณ แต่เมื่อได้มาแล้ว เขากลับทรยศต่อผู้เป็นหัวหน้าที่สั่งการมา อีกทั้ง Orb ยังเป็นของสำคัญที่ต้องการเป็นอย่างมากเพื่อทำลายดาว Xandar
จึงเกิดการไล่ล่าตามจับ Peter Quill ไปทั่วจักรวาล อีกทั้งยังทำให้เขาได้พบกับเพื่อนตัวประหลาดจากหลายมุมของกาแล๊คซี่ก่อนที่จะมีชะตากรรมต้องกอบกู้จักรวาล