HOUSE ARREST

Date : 06/04/20

Time : 19.00 น.

เมื่อเด็ก ๆ รู้ว่าพ่อกับแม่กำลังจะหย่ากัน ไอเดียพิสดารอย่างการกักบริเวณพ่อแม่ตัวเองไว้ในห้องใต้ดินของบ้านจึงเกิดขึ้น