HULK

Date : 17/01/20
Time : 20.00 น.

Bruce Banner นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ที่มีอดีตอันน่าสลดใจ ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดสีเขียวที่บ้าคลั่งเมื่อเขาโกรธ