IRONMAN 2

IRON MAN 2

Date : 02/12/19
Time : 22.10 น.
Re-run : (04/12/19 : 06.55 น.), (06/12/19 : 13.50 น.),
(07/12/19 : 02.25 น.)

ด้วยความแค้นของไอแวนเขาจึงได้เลียนแบบเทคโนโลยีของสตาร์คและตั้งตัวเป็นผู้ร้ายเข้าต่อกรกับไอออนพร้อมทั้งอาวุธยุทโธปกรใหม่