JUMANJI

Date : 12/01/20
Time : 19.00 น.

อยู่ดีๆ บอร์ดเกมอย่าง จูแมนจี้ ก็กลับมาให้มนุษย์โลกได้ผจญภัยอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นทีของกลุ่มเด็กในโรงเรียนแบรนด์ฟอร์ด ที่ต่างก็ถูกทำโทษเพราะความประพฤติเหมือนๆกัน เด็กๆ ทั้งสี่ถูกหักคะแนนความประพฤติไม่พอ พวกเขายังต้องถูกครูสั่งให้ทำความสะอาดห้องอะไรสักอย่าง แต่ที่นั่นกลับมากล่องบอร์ดเกมวางอยู่ ด้วยความซุกซนพวกเขาเลยเปิดบอร์ดเกมนั้นขึ้นมาเล่น และปรากฏว่าพวกเขาถูกมันดูดเข้าไป และพบว่าตัวเองสวมบทบาทเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวละครในเกมที่เลือกไว้