KILLING SALAZAR

Date : 22/02/20

Time : 21.00 น.

                 กลุ่มตัวแทนชั้นนำของ DEA ได้รับมอบหมายให้ปกป้องพ่อค้ายาอันตรายในโรงแรมหรูแต่ถูกซุ่มโจมตีโดยอดีตพันธมิตรของพ่อค้ายา