LIFE OF PI

LIFE OF PI

Date : 10/11/19
Time : 23.50 น.

ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เล่าถึงการการพยายามมีชีวิตรอดของเด็กกับเสือที่ติดอยู่บนเรือบดด้วยกันเท่านั้น แต่ยังเล่าถึงความเชื่อต่อศาสนาและพระเจ้าอย่างที่ไม่เหมือนใครอย่างลึกซึ้ง