MAZE

Date : 08/12/19
Time : 22.40 น.
Re-run : (10/12/19 : 11.10 น.), (13/12/19 : 05.45 น.),
(14/12/19 : 16.00 น.)

ตำรวจสองนายที่ถูกมอบหมายจากหน่วยพิฆาตสยบวิญญาณ เพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์จากเงื้อมมือการทำลายล้างของเหล่าวิญญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุคติเสียที