OCCUPATION

วันที่ฉาย : 01/03/20

เวลาฉาย : 00:10

รีรัน : 02/03/20 (03:00), 04/03/20 (14:25), 05/03/20 (11:55)

กลุ่มชาวเมืองเล็กๆ กลุ่มหนึ่งต้องมารวมตัวกันหลังจากการรุกรานที่รุนแรง พวกเขาต้องรวมตัวกันต่อสู้กับภัยร้ายนอกโลก