OVERBOARD

Date : 02/11/19
Time : 09.10 น.
Re-run : (03/11/19 : 02.40 น.), (05/11/19 : 11.05 น.), (06/11/19 : 00.10 น.)

เมื่อเศรษฐีผู้ร่ำรวยคนหนึ่งพลัดตกจากเรือยอร์ชของเขาและความจำเสื่อม  จากนั้นจึงได้พบกับเคทซัลลิแวนที่ไม่ถูกคอกัน  ก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นความรักสุดโรแมนติกในที่สุด