R.I.P.D.

Date : 24/12/19
Time : 12.05 น.
Re-run : (26/12/19 : 21.00 น.), (27/12/19 : 02.05 น.),
(29/12/19 : 17.30 น.), (30/12/19 : 06.55 น.)

ตำรวจสองนายที่ถูกมอบหมายจากหน่วยพิฆาตสยบวิญญาณ เพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์จากเงื้อมมือการทำลายล้างของเหล่าวิญญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุคติเสียที