RALPH BREAKS THE INTERNET

Date : 01/12/19
Time : 15.55 น.
Re-run : (02/12/19 : 09.25 น.), 
(13/12/19 : 16.00 น.), (15/12/19 : 07.55 น.)(17/12/19 : 11.20 น.)

เมื่อโลกเคลื่อนไปเร็วขึ้น อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมา เหล่าเกมตู้อย่างพวกเขาจึงหมดความสำคัญลงไป ทำให้ราล์ฟต้องเดินทางไปยังโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อตามหาอะไหล่สำหรับตู้เกมและทำให้เด็กๆกลับมาสนใจอีกครั้ง แต่ทว่าโลกอินเตอร์เน็ตมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการว่าจะต้องพบพานกับสิ่งใด