REDCON-1

วันที่ฉาย : 09/03/20

เวลาฉาย : 12:15

รีรัน : 12/03/20 (02:15), 13/03/20 (17:30), 25/03/20 (00:00), 26/03/20 (12:25), 28/03/20 (03:40), 29/03/20 (22:35), 31/03/20 (17:10)

เรื่องราวของการทดลองลับในแล็บที่นำ DNA ของสัตว์สายพันธุ์นักฆ่ามาผสมรวมกัน และ นำยานั้นฉีดเข้าร่างมนุษย์ เพื่อใช้สำหรับกองทัพทหารให้กลายเป็นนักฆ่าที่ไม่เกรงกลัวความตายใดๆ แต่การทดลองนั้นกลับให้ผลรุนแรงกว่าที่คิด เมื่อกลุ่มตัวอย่างทดลองกลับหลุดออกมาไล่ฆ่าและแพร่เชื้อผู้คนแถวนั้นทำให้เมืองใหญ่กลายเป็นเมืองนรกในทันที!