REDCON-1

Date : 03/01/20
Time : 21.00 น.

เรื่องราวของการทดลองลับในแล็บที่นำ DNA ของสัตว์สายพันธุ์นักฆ่ามาผสมรวมกัน และ นำยานั้นฉีดเข้าร่างมนุษย์ เพื่อใช้สำหรับกองทัพทหารให้กลายเป็นนักฆ่าที่ไม่เกรงกลัวความตายใดๆ แต่การทดลองนั้นกลับให้ผลรุนแรงกว่าที่คิด เมื่อกลุ่มตัวอย่างทดลองกลับหลุดออกมาไล่ฆ่าและแพร่เชื้อผู้คนแถวนั้นทำให้เมืองใหญ่กลายเป็นเมืองนรกในทันที