RONIN

Date : 3/02/20

Time : 21.00 น.

 ในโลกซึ่งความสัตย์ซื่อถูกละเลย และความจงรักภักดีมีค่า ขบวนการก่อการร้าย รูปแบบใหม่ที่ร้ายกว่า ได้เผยโฉมออกมา นั่นคือเหล่านักฆ่าไร้สังกัดที่ถูก เรียกขานว่า ” โรนิน” สงครามเย็นอาจอวสาน แต่ทว่ากลุ่มนักสู้รับจ้าง ผู้ที่ความสามารถ และความฉลาดในการต่อสู้ของพวกเขาคือตำนาน ยังคงแฝงตัวอยู่ เมื่อรับ งานจากลูกค้าลึกลับคนหนึ่ง ด้วยการโจรกรรมกระเป๋าเอกสารลับสุดยอด แต่งานนี้จะสำเร็จได้ พวกเขาต้องทำสิ่งที่ตนไม่เคยทำมาก่อน นั่นคือการ เชื่อใจกันและกัน