SCHOOL OF ROCK

Date : 03/04/20

Time : 19.00 น.

ดิวอี้ เป็นศิลปินไส้แห้ง loser ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีงานทำ วันหนึ่งเขาได้แอบอ้างเป็นเพื่อนสนิทเพื่อเข้าทำงานเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนไฮโซ ซึ่งที่นี่เองที่เขาค้นพบว่านักเรียนในห้องล้วนมีแววเป็นวงร็อคได้ เขาจึงฟอร์มวงขึ้นมาเพื่อไปประกวดดนตรีที่เขาใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ชนะ