THE BRAVE

วันที่ฉาย : 18/03/20

เวลาฉาย : 00:15

รีรัน : 20/03/20 (10:20), 21/03/20 (03:45), 22/03/20 (22:35), 23/03/20 (15:55), 24/03/20 (06:35)

การปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งหนึ่ง แต่ละตอนก็จะทำภารกิจที่แตกต่างกันไป หลักๆที่ออกปฏิบัติการจะมี 5 ตัวละคร และนอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนอีกข้างหลังซึ่งเป็นเหมือนคนคอยสั่งการ และให้ความช่วยเหลือ