THE LAST DRAGONSLAYER

Date : 31/03/20

Time : 19.00 น.

โลกแห่งจินตนาการที่เวทมนตร์ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี วัยรุ่นกำพร้าค้นพบชะตากรรมของเธอที่จะกลายเป็นผู้ปราบมังกร