THE SHAPE OF WATER

Date : 10/12/19
Time : 05.05 น.

ท่ามกลางสงครามเย็น เอลิซ่าสาวใบ้คนหนึ่งซึ่งทำงานเป็นภารโรงในสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง    เธอค้นพบว่าได้มีการทดลองสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้น ซึ่งก็คือ พรายน้ำ ทั้งสองได้พบและทำความรู้จักกันจนเกิดเป็นมิตรภาพและความรักในที่สุด