THE SMURFS

Date : 15/01/20
Time : 19.00 น.

เมื่อการ์กาเมล พ่อมดชั่วร้าย ไล่พวกสเมิร์ฟออกจากหมู่บ้าน ผ่านทางประตูเวทมนตร์ มาสู่โลกของเรา พวกเขาก็ไปลงเอยอยู่ใจกลางเซ็นทรัล ปาร์คในนิวยอร์ก เมื่อต้องติดแหง็กอยู่ในเมืองบิ๊กแอปเปิ้ล ครอบครัวสเมิร์ฟก็ต้องหาทางกลับไปสู่หมู่บ้านของพวกเขาก่อนที่การ์กาเมลจะตามจับตัวพวกเขาสำเร็จ