WELCOME TO ACAPULCO

Date : 24/02/20

Time : 20.00 น.

                 แมตต์จะต้องกลายเป็นตัวละครในวิดีโอเกมในแบบเรียลไทม์ที่เขาออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงสถานการณ์เลวร้ายที่เขาทำให้ตัวเองหลังจากคืนที่ป่าเถื่อน