WONDER

Date : 05/01/20
Time : 19.00 น.

Re-run : (30/01/20 :19.00 น.)

บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจและอบอุ่นใจอย่างไม่น่าเชื่อของ August Pullman เด็กชายที่มีความแตกต่างทางใบหน้าที่เข้าเรียนเกรดห้าเป็นครั้งแรก