ค่าสมาชิกแรกเข้า Good TV ในจุดที่ 2, 3, 4 ถูกลงอีก ถ้าติดตั้งพร้อมกัน
หากคุณต้องการติดตั้ง Good TV มากกว่า 1 จุด ในบ้านเดียวกัน เราคิดค่าบริการแรกเข้า สำหรับจุดที่ 2, 3 หรือ 4 ถูกลงอีก สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line @goodtv หรือ โทร 02 026 3399

Good TV