ตารางออกอากาศ Good TV 19-25 มิถุนายน 2560

ตารางออกอากาศช่อง FOX THAI หมายเลข 46 ที่ Good TV


 ตารางออกอากาศช่อง FOX CRIME หมายเลข 47 ที่ Good TV


ตารางออกอากาศช่อง FX หมายเลข 48 ที่ Good TV


ตารางออกอากาศช่อง FOX Family Movies หมายเลข 49 ที่ Good TV


ตารางออกอากาศช่อง STAR CHINESE MOVIES หมายเลข 52 ที่ Good TV


ตารางออกอากาศช่อง STAR WORLD HD หมายเลข 53 ที่ Good TV


ตารางออกอากาศช่อง Nat Geo Wild HD หมายเลข 57 ที่ Good TV


*ตารางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สมัครวันนี้
โทร 02 026 3399
จันทร์-เสาร์ 8:30-17:30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม

Line @goodtv


Good TV โครงข่ายทีวีดาวเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จาก Next Step