ผังรายการ Good TV

ผังรายการ
วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2561


ผังรายการช่อง 44 Fox Movies HD 


ผังรายการช่อง 45 Fox Action Movies HD   


ผังรายการช่อง 46 FOX Family Movies HD 


ผังรายการช่อง 47 Star Chinese Movies HD 


ผังรายการช่อง 48 Fox Thai HD   


ผังรายการช่อง 49 FOX CRIME HD  


ผังรายการช่อง 50 FX HD  


ผังรายการช่อง 51 Foxlife HD  


ผังรายการช่อง 57 Nat Geo Wild HD  


ผังรายการช่อง 78 FRANCE 24  


รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สมัครวันนี้
โทร 02 026 3399
จันทร์-เสาร์ 8:30-17:30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม

Line @goodtv


Good TV โครงข่ายทีวีดาวเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จาก Next Step