ผังรายการ


วันที่ 16-22 ตุลาคม 2560


ผังรายการช่อง 44 Fox Movies HD


ผังรายการช่อง 45 Fox Action Movies HD 


ผังรายการช่อง 46 FOX Family Movies HD


ผังรายการช่อง 47 Star Chinese Movies HD


ผังรายการช่อง 48 Fox Thai HD


ผังรายการช่อง 50 FX HD


ผังรายการช่อง 51 Foxlife HD


สมัครวันนี้
โทร 02 026 3399
จันทร์-เสาร์ 8:30-17:30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม

Line @goodtv


Good TV โครงข่ายทีวีดาวเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จาก Next Step