รูปแบบการสอบชิงทุน eListening - Good TV จานดาวเทียม มีหนัง Fox ซีรีส์ฉายพร้อมอเมริกา สารคดีระดับโลก

รูปแบบการสอบชิงทุน eListening เป็นอย่างไร?

การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีสำรวจโลก ถือเป็นแหล่งความรู้สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยผ่านทางสื่อโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

นักเรียนทุกคนสามารถเตรียมตัวเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทางช่องรายการสารคดีสำรวจโลกได้ โดยเริ่มจากการฝึกฟัง Sound Track และเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้มีทักษะการฟังภาษาอังกฤษที่ดี เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยเนื้อหาของข้อสอบจะมาจากสารคดีที่ออกอากาศในรายการสำรวจโลก

รูปแบบการสอบ

ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 

ข้อสอบ มีทั้งหมด 2 เซ็ตๆ ละ 3 เรื่อง
ในวันเข้าสอบ ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบ 1 เซ็ต (โดยผู้คุมสนามสอบจะเป็นผู้จัดเซ็ตให้แบบสุ่ม)
ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยข้อสอบจากการรับชมสารคดี 3 เรื่องๆ ละ 20 รวม 60 ข้อ
ระยะเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง

ในวันสอบจะไม่มีการเปิดสารคดีให้ชม ผู้สอบต้องเตรียมความพร้อมในการสอบโดยสามารถดูวิดีได้ ที่นี่

โดยมีศูนย์สอบดังนี้

ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ศูนย์สอบภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดลำปาง / จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์สอบภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดเพชรบุรี / จังหวัดลพบุรี / จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดนครปฐม
ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์สอบภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา / จังหวัดชลบุรี / จังหวัดระยอง / จังหวัดจันทบุรี ศูนย์สอบภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์รธานี / จังหวัดนครศรีธรรมราช / จังหวัดสงขลา / จังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (สถานที่ วันและเวลาจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการสอบทฤษฎี / คะแนนผ่านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%)

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


รายละเอียด> รูปแบบการสอบ> วิดีโอใช้สอบ> คลิกสมัคร>


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac


ข้อมูลผู้สนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายการสำรวจโลก
บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด

 

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ >