How to Install
วิธีติดตั้ง ง่ายกว่าที่คิด
Good TV ติดตั้งง่ายกว่าเดิม
ด้วย Universal LNB หัวเดียว
รับตรงจากดาวเทียม Intelsat
 

 

 

 

 

วิธีติดตั้งฟรีวิว เอชดี
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ >>


ข้อความสำคัญ เกี่ยวกับมาตรฐาน การติดตั้งกล่องทีวีดาวเทียม Good TV

 • กล่อง Good TV ออกแบบให้ใช้กับโครงข่ายทีวีดาวเทียม ในระบบ KU Band เท่านั้น (จานขนาดเล็กมาตรฐาน 60 และ 75 ซ.ม.) ไม่สามารถใช้กับจาน C-Band ได้ (จานดำ)
 • Good TV ติดตั้งได้ทั้งแบบ Universal LNB หัวเดียว รับตรงจากดาวเทียม Intelsat หรือ Duo LNB เพื่อรับชมช่องรายการได้ครบตามที่ประกาศไว้ 
 • Good TV ติดตั้งได้ทั้งจานดาวเทียม KU Band เดิม และจานดาวเทียมใบใหม่
 • การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ยกชุด ต้องติดตั้งจานดาวเทียมใหม่ สายใหม่ กล่องใหม่ ใช้ Universal LNB หัวเดียวรับตรงจากดาวเทียม Intelsat ก็สามารถรับชมช่องรายการได้
 • Good TV ใช้ได้กับทีวีจอแบน HD, Full HD และ 4K Ultra HD ทุกรุ่น กรณีใช้กับ 4K จะได้ภาพคมชัดพร้อมเฉดสีที่ละเอียดและนุ่มนวลขึ้นเพราะ 4K มีเม็ดสีมากถึง 8 ล้านเม็ดสี ที่มากกว่า HD ที่มีเพียง 2 ล้านเม็ดสี
 • หากใช้ทีวีจอใหญ่ ภาพยิ่งคมชัดทุกเฉดสี ไม่ว่าทีวีของท่านจะมีขนาดไหน 42, 48, 55, 65 หรือ 100 นิ้ว ภาพ HD ก็ชัดที่สุด พิสูจน์ด้วยตาคุณเองที่ร้านติดตั้งจานดาวเทียมทั่วประเทศ

ไฟล์ Firmware สำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องค้าง (ตาแดง) หรือ Upgrade  OTA  ให้เป็น Version ล่าสุด  ดาวน์โหลด >


วิธีติดตั้ง จานดาวเทียม
Good TV โดยใช้อุปกรณ์ใหม่

 • ทำการติดตั้งหัว DUO LNB K324 หรือ DUO LNB K204 กับจาน Good TV
 • ทำการต่อสายสัญญาณจาก DUO LNB K324 หรือ DUO LNB K204  ไปยัง กล่องรับสัญญาณ โดยผ่าน Multiswitch ให้สายต่อ 1 ขั้วสำหรับรับสัญญาณ Intelsat และต่อ 2 ขั้วสำหรับรับสัญญาณ Thaicom KU
 • ทำการต่อสายสัญญาณจาก Multiswitch ตรงมายัง กล่องรับสัญญาณ Good TV
 • จากนั้นต่อเข้า TV ด้วยสาย HDMI เพื่อคุณภาพของสัญญาณที่ชัดยิ่งขึ้น
 • รับชมช่องรายการผ่านดาวเทียม Intelsat และ Thaicom KU พร้อมกันได้ทันที

วิธีติดตั้ง จานดาวเทียม
Good TV มากกว่า 1 จุด

 

วิธีติดตั้ง Good TV 1 จุดขึ้นไป
ด้วย DUO LNB K324
(จาน 1 ใบ ติดตั้งได้ไม่เกิน 4 จุด)

 • ทำการติดตั้งหัว DUO LNB K324 โดยหันหัว Connecter ชี้ไปทางทิศใต้
 • ปรับตำแหน่ง มุมเงย ประมาณ 67 องศา (องศาเปลี่ยนไปตามพื้นที่ของสัญญาณ)
 • ปรับตำแหน่ง มุมส่าย ประมาณ 230 องศา (องศาเปลี่ยนไปตามพื้นที่ของสัญญาณ)
 • ทำการต่อสายสัญญาณจากหัว DUO LNB K324 ตรงมายัง กล่องรับสัญญาณ Good TV
 • จากนั้นต่อเข้า TV ด้วยสาย HDMI กับทุกจุด
 • รับชมช่องรายการผ่านดาวเทียม Intelsat  ได้ทันที


วิธีติดตั้ง Good TV
โดยใช้จานดาวเทียมใบเดิม

วิธีติดตั้ง Good TV
หลายจุดรับชมร่วมกับ
จานดาวเทียม KU Band เดิม

 • ทำการติดตั้งหัว DUO LNB K324 หรือ DUO LNB K204  ของจานดาวเทียม Thaicom KU เดิม
 • ทำการต่อสายสัญญาณจาก DUO LNB K324 หรือ DUO LNB K204  ไปยัง กล่องรับสัญญาณ โดยผ่าน Multiswitch ให้สายต่อ 1 ขั้วสำหรับรับสัญญาณ Intelsat และต่อ 2 ขั้วสำหรับรับสัญญาณ Thaicom KU
 • ทำการต่อสายสัญญาณจาก Multiswitch ตรงมายัง กล่องรับสัญญาณ Good TV
 • จากนั้นต่อเข้า TV ด้วยสาย HDMI เพื่อคุณภาพของสัญญาณที่ชัดยิ่งขึ้น
 • รับชมช่องรายการผ่านดาวเทียม Intelsat และ Thaicom KU พร้อมกันได้ทันที