แนวข้อสอบ ทุนสำรวจโลก elistening

eListening 
Scholarship
ดูสารคดี ชิงทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคลิก >>

eListening  Scholarship ทุนการศึกษามอบให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจร่วมสอบชิงทุนโครงการนี้ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน

 

ตัวอย่างสารคดีสำหรับสอบคัดเลือกทุน eListening ปีที่ 14

Beauty in the Beast

Download Script click here


Drakensberg
Download Script click here


Dust And Stripes
Download Script click here


Little Giant
Download Script click here


Mothers and Babies
Download Script click here


Reptilian
Download Script click here


Skysafari Australia
Download Script click here


 Snow baby
Download Script click here


Waterberg
Download Script click here


World worst venom
Download Script click here