แนวข้อสอบทุนสำรวจโลก elistening

Beauty in the Beast
Download Script click here
eListening Scholarship

eListening  Scholarship ทุนการศึกษามอบให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจร่วมสอบชิงทุนโครงการนี้ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน


แนวข้อสอบทุนสำรวจโลก

exercise 1 

exercise 2

exercise 3


การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับจากการชมสารคดีสำรวจโลก

ข้อสอบ มีทั้งหมด 2 เซ็ตๆ ละ 3 เรื่อง ในวันสอบจะไม่มีการเปิดสารคดีให้ดูในห้องสอบ
ในวันเข้าสอบ ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบ 1 เซ็ต (โดยผู้คุมสนามสอบจะเป็นผู้จัดเซ็ตให้แบบสุ่ม) ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วยข้อสอบจากการรับชมสารคดี 3 เรื่องๆ ละ 20 รวม 60 ข้อ
ระยะเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง

สารคดีสำหรับสอบคัดเลือกทุน eListening ปีที่ 15

Beauty in the Beast
Download Script click here


Drakensberg
Download Script click here


Skysafari Australia
Download Script click here


 Snow baby
Download Script click here


World worst venom
Download Script click here


Waterberg
Download Script click here


รายละเอียด> รูปแบบการสอบ> วิดีโอใช้สอบ> คลิกสมัคร>


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac


ข้อมูลผู้สนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รายการสำรวจโลก
บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด