หากคุณมีปัญหาเหล่านี้

  • ช่องไม่เรียง
  • ช่องซ้ำเยอะ
  • ช่อง HD ไม่ชัด
  • ไม่มีช่องพรีเมี่ยม