หากคุณมีปัญหาเหล่านี้

  • ความเสถียรของสัณญานค่อนข้างน้อย ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • ช่องรายการมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถเพิ่มได้
  • ไม่มีบริการเสริม Pay TV
  • ช่องไม่ครบ (ต้องต่อเสาภายนอกเพิ่ม)

Good TV ช่วยให้ปัญหาการดูทีวีของคุณหมดไป

  • ช่องเสถียร สัญญาณมาเต็ม ครอบคลุมทุกพื้นที่
  • ช่องรายการเพิ่มได้
  • ช่องดิจิตอลทีวีครบทุกช่อง
  • จาน Ku Band ขนาดเล็ก 60 เซนติเมตรขึ้นไป