เราควรมีโรงเรียนสอน พ่อแม่ เลี้ยงลูก หรือบรรจุวิชานี้ลงในบทเรียน หรือไม่?

เราควรมีโรงเรียนสอน พ่อแม่ เลี้ยงลูก หรือบรรจุวิชานี้ลงในบทเรียน หรือไม่?


เราควรมีโรงเรียนสอน พ่อแม่ เลี้ยงลูก หรือบรรจุวิชานี้ลงในบทเรียน หรือไม่?
แปลก !! แต่เป็นความจริงที่เรามีการศึกษาในทุกแขนง ยกเว้นวิชาเดียวคือ “วิชาเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ”
ข่าวบน Social วันนี้ ทำให้คุณมีคำถามในใจ “เกิดอะไรกับสังคมไทย” ทำไมมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน หรือเมืองไทยเป็นแบบนี้มานานแล้ว เพียงแต่ Social และกล้อง CCTV ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวดเร็วและมีหลักฐาน

ปัญหาทุกด้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูลูกตั้งแต่วัยเด็กของแต่ละคน การให้ความรู้ ประสบการณ์ ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน กับเด็กและเยาวชน ควบคู่กับการให้ความอบอุ่นกับพวกเขา ในแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการสอนเรื่องความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ความยุติธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตั้งแต่วัยเยาว์ จะช่วยลดปัญหาทุกด้าน รวมถึงความลดรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยทำให้สังคมดีขึ้น เมื่อพวกเขามีความอบอุ่น มีความคิดที่ดี เขาก็จะทำชีวิตเขาให้ดี ศึกษาการให้ความรู้ตามช่วงวัยจากเอกสารนี้ และนี่เป็นที่มาของ Good TV เครื่องมือช่วยพ่อแม่สอนลูก .. เราเริ่มจากแนวคิด .. ให้ครอบครัวคุณได้ดูทีวีที่ดีๆ ปราศจากการมอมเมา ไม่มีหมอดู ไม่ขายยาไม่ผ่าน อย. ไม่มีช่องความเชื่อ และช่องการเมือง .. เรามีบันเทิงที่มีสาระ เริ่มต้นที่ช่องสารคดีสำรวจโลก “รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้” ที่คุณคุ้นเคย สู่ช่องวิทยาศาสตร์ การคิดค้นพบกับ MySci ที่ให้คุณ “ไขปริศนารอบตัวคุณ” และอีกหลายช่องทรงคุณภาพ .. เพราะลูกคุณคืออนาคตของพวกเรา และประเทศไทย

การลงทุน ทุ่มเท เลี้ยงลูกให้มีคุณภาพจึงคุ้มค่ากว่าการสะสมทรัพย์สมบัติใดๆ

มาร่วมกัน “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ให้เกิดกับครอบครัวไทย เราเชื่อว่า สังคมที่ดีเริ่มต้นที่บ้านคุณ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม .. ขยายสู่ชุมชน และประเทศในอนาคต

ช่อง nat geo wild